KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1965 - 1975

1965
Bildet er tatt av Nina Strand.

1965 - Aase Lionæs fra Arbeiderpartiet blir første kvinnelige visepresident i Lagtinget.

1966 - Folketrygdloven innføres. Den gir bedre rettigheter til ugifte mødre.

Fakta

Odelsloven endres i 1974. Gutter og jenter stiller likt i odels-rekkefølgen.

1968 - Lilly Helena Bølviken blir første kvinnelige høyesterettsdommer.

1971 - Midlertidig lov om stønad til fraskilte og separerte innføres. Denne loven består i ca. ti år inntil den blir innarbeidet i folketrygdloven.

1971 - Mønsterplanen for grunnskolen slår fast at det skal arbeides aktivt for likestilling.

1972 - Likestillingsrådet opprettes og erstatter Likelønnsrådet. Mandatet utvides til å gjelde reell likestilling mellom menn og kvinner på alle samfunnsområder.

1973 - Torild Skard fra Sosialistisk Venstreparti blir første kvinnelige president i Lagtinget.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN