KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1955 - 1965

1955
Bildet er tatt av Nina Strand.

1956 - Særloven om kvinners adgang til embeter oppheves.

Fakta

Første kvinnelige sogneprest, Ingrid Bjerkås, ordineres i 1961.

1959 - Lov om adgang til særskilt ligning av ektefeller på visse vilkår vedtas.

1959 - Jenter og gutter i skolepliktig alder skal ha samme undervisning og pensum.

1959 - Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 100 om likelønn. Likelønnsrådet opprettes.

1961 - LO og N.A.F. vedtar en rammeavtale for gjennomføring av likelønnsprinsippet.

1961 - Magnhild Hagelia fra Arbeiderpartiet blir varapresident i Lagtinget, og dermed første kvinne som presiderer i nasjonalforsamlingen.

1964 - Ny navnelov innføres. Kvinner får adgang til å beholde pikenavnet ved inngåelse av ekteskap. Barnet får farens slektsnavn.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN