KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1945 - 1955

1945
Bildet er tatt av Nina Strand.

Fakta

I 1945 får vi første kvinne i en regjering. Det er Kirsten Hansteen, som blir konsultativ statsråd for fange- og flyktningsforsorg i Samlings-regjeringen.

1945 - Claudia Olsen fra Høyre blir første kvinnelige leder av en Stortingskomite, helsekomiteen.

1948 - Aaslaug Aasland blir sosialminister og den første kvinnen som styrer et departement.

1950 - Det innføres en ny lov om statsborgerskap. Kvinner beholder sitt norske statsborgerskap dersom de gifter seg med utlendinger. Barn av norsk mor og utenlandsk far får farens statsborgerskap.

1952 - Kvinner får full adgang til geistlige embeter.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN