KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1935 - 1945

1935
Bildet er tatt av Nina Strand.

Fakta

I 1939 slår Høyesterett fast ved dom at ekteskap ikke er oppsigelsesgrunn i arbeidslivet.

1936 - Arbeidervernloven gir mødre rett til å ha fri fra arbeidet seks uker før og seks uker etter fødselen og bestemmer at de kan kreve å få sitt arbeide tilbake etter fødselspermisjonen.

1937 - En lov om pliktig underholdsbidrag til ektefelle ved skilsmisse vedtas.

1938 - Kvinner får adgang til alle embeter, men til de geistlige bare med menighetsrådets samtykke.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN