KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1915 - 1925

1915
Bildet er tatt av Nina Strand.

Fakta

I 1920 blir «I Kvinder være eders Mænd underdaninge» tatt ut av vielsesritualet.

1915 - De castberske barnelover gir alle barn samme rettslige stilling, enten foreldrene er gift eller ikke.

1921 - Karen Platou blir første valgte, kvinnelige representant på Stortinget.

1922 - Kvinner får adgang til å bli statsråder.

1924 - Første mødrehygienekontor opprettes i Oslo av Katti Anker Møller.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN