KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1905 - 1915

1965
Bildet er tatt av Nina Strand.

1906 - Adjunkt Mathilde Schjødt utnevnes til første, kvinnelige embedsmann.

Fakta

I 1845 fikk ugifte kvinner over 25 år får samme myndighet som "mindreårige Mannspersoner". Les om viktige milepæler for kvinner i Norge før 1905 hos Likestillingssenteret, (.pdf).

1907 - Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg.

1910 - Kvinner får alminnelig kommunal stemmerett.

1911 - Anna Rogstad tar plass i Stortinget som første kvinne, som vararepresentant.

1912 - En lov gir kvinner adgang til de fleste embeter, unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embetene og statsrådsembetene.

1912 - Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor, ved Universitetet i Oslo.

1913 - Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett. Les om kvinners kamp for stemmerett i Norge i utstillingen stemmerett.no

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN