KVINNER I NORGE GJENNOM 100 År
STEMMERETT FAGBEVEGELSEN ALMA MATER KAMPDAGER PORTRETTER FORTELLINGER OM HENNE

Om utstillingene

Kvinner i Norge gjennom hundre år er en utstillingsportal laget av KILDEN med støtte fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005.

Siden 2003 har vi arbeidet med dette prosjektet som har som mål å øke tilgangen til kvinnehistorisk materiale - materiale som er etterspurt, men vanskelig å få tak i. Gjennom økt kunnskap ønsker vi at utstillingene skal bidra til mer forskning om kvinnehistorie og kvinnebevegelsens historie og betydning.

Vi håper også at utstillingene kan bli første steg på veien til etablering av et kvinnehistorisk arkiv i Norge, for å samle viktig historisk materiale.

Hundreårsutstillingen består av selvstendige utstillinger, samt inngang til sentrale kvinnehistoriske tekster.

Visuell utforming av alle utstillingene er utført av Ravn Webveveriet AS

Takk til mange!
Svært mange har bidratt til utstillingene og det er derfor mange å takke for at den har blitt så rikholdig. Prosjektene har hatt referansegrupper, som takkes for mange innspill og ideer.

Vi takker også alle andre bidragsytere som har skrevet artikler, latt seg intervjue, kommentert bidrag underveis, gitt tillatelse til publisering av materiale, og som har funnet fram og lånt ut bakgrunnsstoff og materiale til oss.

Respons til KILDEN
KILDEN er ansvarlig for innholdet i utstillingene og kommende oppdateringer. Vi er takknemlige for forslag og tillbakemeldinger. KILDEN har copyright på alt innhold.

Har du spørsmål eller kommentarer vil vi gjerne at du tar kontakt på e-post: post@kilden.forskningsradet.no

Stemmerett.no - kvinners kamp for stemmerett i Norge
Denne utstillingen gir et unikt innblikk i kampen, bevegelsen og det norske samfunnet fra slutten av 1800-tallet og fram til alminnelig stemmerett for kvinner endelig ble vedtatt i 1913. Utstillingen er støttet av Fritt Ord og Kommunal- og regionaldepartementet. Marte Ericsson Ryste har vært leder for prosjektet. Åse Camilla Skaarer har vært vikarierende prosjektleder.
Besøk utstillingen: stemmerett.no

Kvinnerifagbvegelsen.no - kvinner i fagbevegelsen
Arbeiderkvinnenes politiske arbeid har hatt stor betydning i kampen for kvinners rettigheter, både i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. Utstillingen viser kvinner i arbeid, organisasjon og konflikt. Utstillingen er støttet av LO. Marte Ericsson Ryste har vært leder for prosjektet. Åse Camilla Skaarer har vært vikarierende prosjektleder.
Besøk utstillingen: kvinnerifagbevegelsen.no

Alma Maters døtre - en fotoutstilling
Alma Maters døtre er en bildesamling som inneholder fotografier av de første kvinnene som ble ansatt på Det kgl. Frederiks Universitet frem til 1940. Vibeke Eeg-Henriksen har samlet inn bildene. Bildesamlingen er deponert i Nasjonalbiblioteket Oslo, som har digitalisert bildene og lånt dem ut til KILDEN for nettpublisering. Nina Kristiansen, Marte Ericson Ryste og Anita Haslie har bearbeidet samlingen til utstilling og ny nettpublisering
Besøk utstillingen: http://www.almamatersdotre.no/

Kampdager.no - 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder
Denne utstillingen ble lansert i mars 2003. Prosjektet hadde finansiering fra Kulturnett, og var et samarbeidsprosjekt mellom KILDEN og NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Fride Eeg-Henriksen var leder for prosjektet og Marte Ericsson Ryste var prosjektmedarbeider. Nina Selvik utarbeidet egne sider for ungdom, finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet.
Besøk utstillingen: kampdager.no

Portretter.no - kvinner med historier
Portretter.no er en portal for tematiske nettutstillinger med én fellesnevner - kvinner med historier å fortelle. Med portretter.no vil KILDEN gi stemmer til de «stemmeløse». Kvinnene som portretteres er i ulike aldre og fra ulike deler av verden. Alle har levd innholdsrike, til dels dramatiske liv. Nettutstillingene inneholder historiene om erfaringene og opplevelsene deres. Vi håper portretter.no kan bidra til mer interesse for, og forskning om de ulike livsløp og tematiske felt som blir presentert.
Besøk utstillingen: http://portretter.no/

Fortellinger om henne - møt romankarakterer
Møt romankarakterer fra midten av 1800-tallet og tre inn i deres univers. Lær norgeshistorie, bli kjent med forfattere og få tips om en mengde spennende, morsomme, triste og fantastiske bøker. Bøkene er skrevet for ulike aldersgrupper, men felles for dem alle er at de er skrevet av kvinnelige forfattere. Fortellinger om henne er et samarbeid mellom KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og Foreningen !les. Utstillingen ble lansert på nett i september 2009 og er støttet økonomisk av Norsk kulturråd og Fritt Ord.
Besøk utstillingen: http://fortellingeromhenne.no/

Tidslinjen Kvinner i Norge i 100 år
Tidslinjen er utarbeidet i samarbeidet med Likestillingssenteret på bakgrunn av deres publikasjon: Milepæler i norske kvinners historie.

KILDEN 100ÅR